Det er ingen tvil om at det er foreldre som kjenner barnet sitt best. Derfor ønsker vi å jobbe for å få til et tett og nært samarbeid med hjemmet.


Vi ønsker:

- Vi ønsker å skape et tillitsforhold mellom hjemmet og barnehagen.

- Få informasjon fra foreldre om deres barn og familieforhold.

- Gi informasjon til foreldre om barnehagens virksomhet.

- Snakke med foreldre om eventuelle spørsmål som kunne dukke opp.

- Få tips og ideer fra foreldre.


For å oppnå dette:

- Gjennom uformelle samtaler ved hente og bringe situasjoner

- Gir foreldre skriftlig informasjon og bilder på vår intranettside

- Kalle inn til foreldresamtaler og foreldremøter

- Invitere til foreldrekaffe og andre sammenkomster og bruke foreldrerepresentanten aktivt.