Velkommen til Solplassen Familiebarnehage

Solplassen familiebarnehage åpnet i mai 2009 og har nå lokaler i Ingeborg Ofstads veg 82, 7091 Tiller.


"En familiebarnehage består av små grupper med barn i private hjem, gjerne i barnas nærmiljø. De små gruppene, hjemmets kvaliteter og den nære kontakten med voksne, er familiebarnehagens kjennetegn og styrke"


Det er de små gruppene som er en familiebarnehages særpreg. Hjemmene skal kunne tilby den intime tryggheten som mange barn synes er viktig. På denne måten har man gode muligheter for å ta hensyn til det enkelte barns behov og interesser. Dette er noe vi jobber med og tar vare på her på Solplassen Familiebarnehage, som er en offentlig godkjent familiebarnehage som drives i samsvar med Lov om barnehage og Rammeplan for barnehager.


Våre fokusområder er å skape:

- Trygghet

- Glede

- Humor

- Trivsel

- Omsorg


Både foreldre og barn skal føle seg trygge og velkommen når de leverer barnet sitt i barnehagen.